Центр «ЗДОРОВ’Я»

Центр «Здоров’я» пропонує можливості:

Апаратно-програмний діагностичний комплекс «Intera-DiaCor»

Використовується для оцінки функціонального стану органів і систем людського організму.

Можливості АПДК «Intera-DiaCor»

 • * поглиблений контроль всіх органів і систем за 30 хвилин;
 • * можливість діагностики ВСІХ органів і систем у пацієнтів будь-якого віку;
 • * висока чутливість у виявленні функціональних відхилень навіть в ПОЧАТКОВІЙ стадії їх розвитку;
 • * визначення типу токсичного навантаження на організм: паразитарної, бактеріальної, вірусної, хімічної, ендогенної і екзогенної;
 • * прогностична оцінка патологічних порушень з плином часу;
 • * контроль інтенсивності лікувального впливу і впливу на організм будь-яких інших чинників (психоемоційних, метеорологічних, медикаментозних, фізіотерапевтичних і т.д.);
 • * можливість ШВИДКОЇ і НАЙБІЛЬШ АДЕКВАТНОЇ корекції виявлених відхилень за допомогою природних факторів (фітопрепаратів, біологічно активних харчових добавок, гомеопатичних засобів і т.д.);
 • * дозволяє здійснювати Комплексний підхід в лікуванні наслідків стресів, гострих і хронічних захворювань;
 • * ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПІДБІР необхідних параметрів лікувальних і коригуючих впливів на організм;
 • * ВИСОКА ТОЧНІСТЬ І ЗРУЧНІСТЬ ДЛЯ ПАЦІЄНТА;
 • * необтяжливий і безболісний — для пацієнта;

Можливість накопичення даних про стан пацієнта і використання для розрахунку ОПТИМАЛЬНОГО РЕЖИМУ лікування і профілактики різних захворювань організму, спеціально створена програма обробляє інформацію і робить її доступною для лікаря.

Ефективність діагностики

Метод дозволяє з точністю від 92% до 98% встановити функціональний стан кожного органу, ідентифікувати наявність бактеріальної, вірусної та паразитарної інфекції. Методика активно використовується в науково-дослідних установах України, Росії, Болгарії, Німеччини, США, Канаді, Сирії, Білорусі. Метод застосовується для діагностики патології в таких областях медицини, як:

 • кардіологія,
 • пульмонологія,
 • гастроентерологія,
 • неврологія,
 • нефрологія,
 • ендокринологія,
 • отолорінгологія,
 • офтальмологія,
 • урологія,
 • сексопатологія,
 • гінекологія,
 • проктологія,
 • токсикологія,
 • дерматологія,
 • захворювання опорно-рухового апарату.

Суть методу:

Шкірні покриви є складною системою організму, де розташовується колосальна кількість різних елементів: клітин і волокон нервових закінчень, рецепторів, гладких м’язів, наявність розгалуженої мережі кровоносних і лімфатичних судин, сполучної тканини, потових і сальних залоз.

Рецептори шкіри складають єдину систему прямого і зворотного зв’язку організму, через яку зовнішні сигнали надходять до внутрішніх органів і одночасно сигнали ураження внутрішніх органів виносяться в певні ділянки шкіри (зони Захар’їна-Геда, біологічно активні точки акупунктури).

У здорових людей в умовах спокою потенціали проекційних зон шкіри незначно відрізняються від сусідніх ділянок. Якщо орган переходить в фазу функціональної напруги (запалення), величина потенціалів в зонах проекції істотно збільшується. Отже, величина потенціалів носить циклічний характер і залежить від функціональної активності органу і їх добових біоритмів.

Устаткування вловлює найменші коливання потенціалу в проекційних зонах органів людського організму.

Комплекс Інтера призначений для контролю функціонального стану організму людини.

Діагностика функціонального стану організму людини грунтується на реєстрації параметрів зональної електропровідності по постійному струму від різних рецепторних зон шкіри, функціонально пов’язаних з певними внутрішніми органами.

Електричний сигнал низької інтенсивності реєструється в 30-ти відведеннях в режимі множинних повторних вимірів за допомогою шести електродів, зафіксованих на ділянках шкіри чола, кистей і стоп.

Реєстрація параметрів електропровідності по постійному струму відповідно до розроблених алгоритмами сумації від рецепторних зон, пов’язаних з різними органами (!) дозволяє побічно контролювати сумарні величини «мембранних потенціалів» і сприйнятливості клітинних рецепторів до зовнішніх впливів відображають функціональний стан органів на клітинному рівні. При цьому на різних рівнях визначається домінантний тип вегетативної регуляції: симпатичний або парасимпатичний (в режимі вегетативного тесту), а також лабільність вегетативних реакцій (режим калібрування).

Однією з основних завдань пропонованої методики функціональної діагностики, є (!) оцінка індивідуальних механізмів інформаційної регуляції гомеостазу, що мають безпосереднє відношення до лімфатичної системи, їх динамічної послідовності на рівні цілісного організму і окремих органів на клітинному рівні. В даному діагностичному комплексі також використані алгоритми інтерпретації функціонального стану в поданні лікарів давнини (Тибету, Китаю), що дозволяє найбільш адекватно співвідносити інформаційний фактор лікувального впливу з урахуванням їх знань про цілющі властивості природних засобів.

Використання симетричних відведень дозволяє проводити функціональну діагностику стану хребта. В комплексі реалізований принцип індивідуального підбору та інформаційної відповідності препаратів природного походження для лікування і профілактики (лікарські рослини, мінерали, метали і т. д.) З урахуванням функціональних порушень в тих чи інших органах або системах (режим сканування — препарати) використання певних критеріїв оцінки функціонального стану дозволяє визначити паразитарну, бактеріальну або вірусне навантаження на організм, а також схильність до онкологічних захворювань.

В даному режимі можлива також прогностична оцінка розвитку патологічних порушень з плином часу (режим — абсолютне значення, підбір коефіцієнта).

Зазначені діагностичні критерії розширюють можливості використання методів функціональної діагностики, дозволяють співвідносити отримані результати з даними інших методів, що застосовуються в клінічній практиці з метою ранньої характеристики патології і адекватної діагностики. Це особливо важливо в профілактичній медицині, так як відхилення на цьому рівні виникають ще до появи клінічних симптомів.

В результаті постійних науково-практичних досліджень розроблено обладнання високого класу, що відповідає світовим стандартам, — апаратно-програмний комплекс «Intera-DiaCor» TU U 33.1-31450258-001-2004. Комплекс призначений для контролю функціонального стану організму людини без втручання в його внутрішнє середовище.

Акупунктурне тестування організму

Акупунктура — один із основоположних  елементів китайської медицини і величезне її досягнення. Історія акупунктури бере свой початок ще в кам’яному столітті: спочатку цілителі використовували загострені кам’яні палички, потім — сталеві голки, якими стимулювали мередіани тіла і акупунктурні точки. Згідно з цим вченням, людське тіло містіть «Ци (» життєвий дух «), і коли енергія Ци поєднується з кров’ю, в тілі створюється безліч каналів — «мередіанів».

Мередіани зв’язують між собою усі органи і системи. У людському тілі існує 12 головних мерідіанів, які відповідають за певні зони ОРГАНІВ. У кожному з мерідіанів, енергія находится впродовж двох годин на добу, а потім переходить в наступний.

1. Меридіан легенів — активний з 3 до 5 годин.
2. Меридіан товстого кишечника — активний з 5 до 7 годин.
3. Меридіан шлунку — активний з 7 до 9 годин.
4. Меридіан селезінкі — активний з 9 до 11 годин.
5. Меридіан серця — активний з 11 до 13 годин.
6. Меридіан тонкого кишечника — активний з 13 до 15 годин.
7. Меридіан січових міхура — активний з 15 до 17 годин.
8. Меридіан нірок — активний з 17 до 19 годин.
9. Меридіан перикарду — активний з 19 до 21 години.
10. Меридіан потрійного обігрівача — активний з 21 до 23 годин.
11. Меридіан жовчного міхура — активний з 23 до 1 години.
12. Меридіан печінки — активний з 1 до 3 годин.

Час активності шкірного мередіана — найкращий час для дії на нього. Якщо ці канали чисті і прохідні, енергія легко циркулює по них, і організм здоровий. Але якщо людина веде нездоровий способ життя, перебуває під впливом поганої екології, довгий час не знаходить душевної рівноваги, канали можуть засмічуватися. Таким чином, енергія вже не може вільно циркулювати по них, і людина хворіє.

У китайській традіційній медицині мередіани очищають методом акупунктури або голкотерапії. Він грунтується на знаннях анатомії, розташування нервових центрів, питань комерційної торгівлі точок на тілі, які називаються акупунктурою. Згідно з дослідженнями, акупунктурні лікування дозволяють стимулювати роботу людського мозку, викликати безліч біохімічніх реакцій і провокувати вироблення β-ендорфіну. Це один з найважлівішіх гормонів в людському тілі, який містить 31 амінокислоту, його молекулярна структура дуже схожа на морфін, что дозволяє НЕ лише зняти занепокоєння і втому, але і покращити імунітет, підвіщити активність клітин організму.

Акупунктура широко використовується НЕ лише в китайській, але і у світовій медицині. Сьогодні, акупунктура використовується більш чим в 140 країнах і давно стала важливою галуззю медицини. Але варто врахувати, що акупунктура дає свій чарівний ефект тільки в руках досвідченого фахівця!

На стопах людини находится біля 100 точок акупунктури, на долонях — близько 159, а на вухах — 98. Всесвітня організація здоров’я офіційно ратифікувала стандарт використання 398 точок акупунктури. Відповідно до цього стандарту, на основі 20-річного досвіду ДОСЛІДЖЕНЬ, корпорація Тієнс розробила унікальний прилад — «ACU-LIFE». Він дозволяє визначити захворювання з допомогою точок на нашому тілі. Коли організм не здоровий, через його мередіани проходять невірні біоелектрічні імпульси, це виробляє реакцію в акупунктурних точках — поява незначних больових відчуттів.

Відповідно до виявленої проблеми, прилад Акулайф Тієнс дозволяє коректно регулювати кровообіг, стимулюючи точки акупунктури, з допомогою  дії електромагнітних хвиль, що проходять через мерідіани. В результаті кров і енергія Ци вільно циркулюють в тілі, усуваючи больові відчуття.

Акупунктурний масажер Акулайф, використовується для діагностики, лікування і ПРОФІЛАКТИКИ безліч захворювань. ВІН допомагає активізувати клітини і тканини тіла, регулювати нервову систему і сприяє очищенню крові. За допомогою дії приладу поступово покращується кровообіг, процеси метаболізму. Також, апарат ACU — LIFE стимулює імунну систему і допомагає покращити стан здоров’я в цілому. Імпульси низької частоти, контрольовані процесором комп’ютера, дозволяють використовувати упродовж тривалого часу і гарантують хороше самопочуття.

На сьогодні  існує чимало приладів для точкової дії на організм, но жоден з них не здатен визначати симптоми захворювання. Провідність звичайних низькочастотних приладів складає 5 см. Провідність приладу Акулайф, может досягати 21 м. Дослідження показали, что дія апарату Акулайф Tiєns і застосування техніки акупунктури однаково ефективні. Тому ціна Акулайфа Тієнс повністю виправдовує результат!

Апарат має патенти в 10 країнах: Індонезії, Китаї, Тайвані, США, Японії, Австраліі, Кореї, Німеччині, Таїланді і Малайзії. Акупунктурний масажер ACU — LIFE відповідає міжнародним стандартам (CE, ISO и GMP) і є абсолютно безпечним в застосуванні.

Прилад Акулайф допомагає виявити проблеми із здоров’ям, внаслідок чого, можна розробити свій персональний набір оздоровчої продукції. Якщо регулярно стежити за здоров’ям, покращувати його з допомогою Акулайф-Тієнс і вживати оздоровчу продукцію, можна позбутись усіх хворобливих сімптомів і бути повністю здоровим!

Будьте зорові з Тієнс!

Оздоровчий фізіотерапевтичний масаж

Для правильного і здорового функціонування людського організму необхідні фізичні вправи, гімнастика, ходьба і т.д.  Але при сучасному ритмі життя знайти вільний час для регулярних занять спортом дуже складно.

Сучасні технології, безліч досліджень і глибокі знання фізіологічних особливостей тіла людини, допомогли фахівцям корпорації Тієнс розробити унікальний апарат для вирішення цієї проблеми.

Стимулятор циркуляції енергії крові (СЦЕК) — це масажер рефлекторної дії для фізіологічних і оздоровчих цілей, створений відповідно до біологічних законів, фізіології та анатомії людини. Масажер удостоєний семи міжнародних нагород.

Даний апарат являє собою диск з сотнями масажних зубчиків, виготовлених з нешкідливих, екологічно чистих матеріалів. СЦЕК працює як механічний масажер, він генерує мікровібрацію і виробляє високочастотні обертання за годинниковою стрілкою, відповідно фізіології людини. За допомогою високочастотної, спіральної вібрації, масажер впливає на біоточки і рефлекторні зони, розташовані на ступнях. Завдяки цьому, ефект від масажу поширюється на все тіло, має знеболюючу дію і відновлює порушені рефлекси.

За допомогою вібрації СЦЕК активує систему Цзинло, розслаблює м’язи, відновлює баланс нервової системи, покращує кровообіг, забезпечує повноцінну циркуляцію енергії в організмі.

Результат 15 хвилинного сеансу впливу на організм дорівнює 5 км пробіжки!

Завдяки обертальної функції СЦЕК очищає кров і знижує її в’язкість. Під час сеансу організм збагачується киснем, що сприяє посиленню захисних властивостей клітин, поліпшенню кровообігу і нормалізації обміну речовин.

За допомогою налагодження циркуляції енергії в тілі, прилад виводить з організму шлаки, токсини та інші шкідливі речовини. Поліпшення циркуляції енергії, нормалізація обміну речовин і очищення організму сприяє природному позбавлення від зайвої ваги. Постійне використання апарату СЦЕК значно покращує стан шкіри, позбавляє її від пігментних плям та інших вікових змін, вирівнює колір обличчя.

Стимулятор циркуляції енергії і крові відновлює втрачену динамічність тіла і усуває відчуття втоми. Апарат СЦЕК налагоджує функціонування всіх органів і систем, підвищує життєвий тонус організму і зміцнює імунну систему.

Перевагою СЦЕК є можливість його використання в будь-якому зручному положенні (стоячи, сидячи, лежачи на спині або на животі). Стимулятор циркуляції енергії крові може використовуватися для оздоровлення всієї сім’ї. Прилад є безпечним, оскільки при його правильному використанні виключені травми або небажані побічні ефекти.

Показання:

 • при порушеннях кровообігу;
 • при захворюваннях опорно-рухового апарату;
 • при хронічних простудних захворюваннях (бронхіт, гайморит);
 • при захворюваннях шлунково-кишкового тракту;
 • при захворюваннях сечостатевої системи;
 • для коригування зайвої ваги;
 • при малорухливому способі життя;
 • при синдромі хронічної втоми;
 • при клімаксі.

Великий цілитель стародавності Гіппократ казав: «Гімнастика, фізичні вправи, ходьба — повинні міцно увійти в повсякденний побут кожного, хто хоче зберегти працездатність, здоров’я, повноцінне і радісне життя».

Останні записи

Канлі
02.04.2020
Хітозан
02.04.2020
Спіруліна
02.04.2020