Функціональне обстеження організму

Апаратно-програмний діагностичний комплекс «Intera-DiaCor»

Використовується для оцінки функціонального стану органів і систем людського організму.

Можливості АПДК «Intera-DiaCor»

 • * поглиблений контроль всіх органів і систем за 30 хвилин;
 • * можливість діагностики ВСІХ органів і систем у пацієнтів будь-якого віку;
 • * висока чутливість у виявленні функціональних відхилень навіть в ПОЧАТКОВІЙ стадії їх розвитку;
 • * визначення типу токсичного навантаження на організм: паразитарної, бактеріальної, вірусної, хімічної, ендогенної і екзогенної;
 • * прогностична оцінка патологічних порушень з плином часу;
 • * контроль інтенсивності лікувального впливу і впливу на організм будь-яких інших чинників (психоемоційних, метеорологічних, медикаментозних, фізіотерапевтичних і т.д.);
 • * можливість ШВИДКОЇ і НАЙБІЛЬШ АДЕКВАТНОЇ корекції виявлених відхилень за допомогою природних факторів (фітопрепаратів, біологічно активних харчових добавок, гомеопатичних засобів і т.д.);
 • * дозволяє здійснювати Комплексний підхід в лікуванні наслідків стресів, гострих і хронічних захворювань;
 • * ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПІДБІР необхідних параметрів лікувальних і коригуючих впливів на організм;
 • * ВИСОКА ТОЧНІСТЬ І ЗРУЧНІСТЬ ДЛЯ ПАЦІЄНТА;
 • * необтяжливий і безболісний — для пацієнта;

Можливість накопичення даних про стан пацієнта і використання для розрахунку ОПТИМАЛЬНОГО РЕЖИМУ лікування і профілактики різних захворювань організму, спеціально створена програма обробляє інформацію і робить її доступною для лікаря.

Ефективність функціонального обстеження:

Метод дозволяє з точністю від 92% до 98% встановити функціональний стан кожного органу, ідентифікувати наявність бактеріальної, вірусної та паразитарної інфекції. Методика активно використовується в науково-дослідних установах України, Росії, Болгарії, Німеччини, США, Канаді, Сирії, Білорусі. Метод застосовується для діагностики патології в таких областях медицини, як:

 • кардіологія,
 • пульмонологія,
 • гастроентерологія,
 • неврологія,
 • нефрологія,
 • ендокринологія,
 • отолорінгологія,
 • офтальмологія,
 • урологія,
 • сексопатологія,
 • гінекологія,
 • проктологія,
 • токсикологія,
 • дерматологія,
 • захворювання опорно-рухового апарату.

Суть методу:

Шкірні покриви є складною системою організму, де розташовується колосальна кількість різних елементів: клітин і волокон нервових закінчень, рецепторів, гладких м’язів, наявність розгалуженої мережі кровоносних і лімфатичних судин, сполучної тканини, потових і сальних залоз.

Рецептори шкіри складають єдину систему прямого і зворотного зв’язку організму, через яку зовнішні сигнали надходять до внутрішніх органів і одночасно сигнали ураження внутрішніх органів виносяться в певні ділянки шкіри (зони Захар’їна-Геда, біологічно активні точки акупунктури).

У здорових людей в умовах спокою потенціали проекційних зон шкіри незначно відрізняються від сусідніх ділянок. Якщо орган переходить в фазу функціональної напруги (запалення), величина потенціалів в зонах проекції істотно збільшується. Отже, величина потенціалів носить циклічний характер і залежить від функціональної активності органу і їх добових біоритмів.

Устаткування вловлює найменші коливання потенціалу в проекційних зонах органів людського організму.

Комплекс Інтера призначений для контролю функціонального стану організму людини.

Діагностика функціонального стану організму людини грунтується на реєстрації параметрів зональної електропровідності по постійному струму від різних рецепторних зон шкіри, функціонально пов’язаних з певними внутрішніми органами.

Електричний сигнал низької інтенсивності реєструється в 30-ти відведеннях в режимі множинних повторних вимірів за допомогою шести електродів, зафіксованих на ділянках шкіри чола, кистей і стоп.

Реєстрація параметрів електропровідності по постійному струму відповідно до розроблених алгоритмами сумації від рецепторних зон, пов’язаних з різними органами (!) дозволяє побічно контролювати сумарні величини «мембранних потенціалів» і сприйнятливості клітинних рецепторів до зовнішніх впливів відображають функціональний стан органів на клітинному рівні. При цьому на різних рівнях визначається домінантний тип вегетативної регуляції: симпатичний або парасимпатичний (в режимі вегетативного тесту), а також лабільність вегетативних реакцій (режим калібрування).

Однією з основних завдань пропонованої методики функціональної діагностики, є (!) оцінка індивідуальних механізмів інформаційної регуляції гомеостазу, що мають безпосереднє відношення до лімфатичної системи, їх динамічної послідовності на рівні цілісного організму і окремих органів на клітинному рівні. В даному діагностичному комплексі також використані алгоритми інтерпретації функціонального стану в поданні лікарів давнини (Тибету, Китаю), що дозволяє найбільш адекватно співвідносити інформаційний фактор лікувального впливу з урахуванням їх знань про цілющі властивості природних засобів.

Використання симетричних відведень дозволяє проводити функціональну діагностику стану хребта. В комплексі реалізований принцип індивідуального підбору та інформаційної відповідності препаратів природного походження для лікування і профілактики (лікарські рослини, мінерали, метали і т. д.) З урахуванням функціональних порушень в тих чи інших органах або системах (режим сканування — препарати) використання певних критеріїв оцінки функціонального стану дозволяє визначити паразитарну, бактеріальну або вірусне навантаження на організм, а також схильність до онкологічних захворювань.

В даному режимі можлива також прогностична оцінка розвитку патологічних порушень з плином часу (режим — абсолютне значення, підбір коефіцієнта).

Зазначені діагностичні критерії розширюють можливості використання методів функціональної діагностики, дозволяють співвідносити отримані результати з даними інших методів, що застосовуються в клінічній практиці з метою ранньої характеристики патології і адекватної діагностики. Це особливо важливо в профілактичній медицині, так як відхилення на цьому рівні виникають ще до появи клінічних симптомів.

В результаті постійних науково-практичних досліджень розроблено обладнання високого класу, що відповідає світовим стандартам, — апаратно-програмний комплекс «Intera-DiaCor» TU U 33.1-31450258-001-2004. Комплекс призначений для контролю функціонального стану організму людини без втручання в його внутрішнє середовище.

Останні записи